Akademik Kariyer

Akademik Kariyer
Prof. Dr. Hakan Yaralı

Orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde yaptı. 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1987-1991 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisası yaptı. 1991-1992 yılları arasında Kanada’da British Columbia Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Ünitesi’nde Üreme Tıbbı ile ilgili üst ihtisas yaptı. 1992 yılında tekrar Hacettepe Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’na dönen Dr. Yaralı, 1994’de Yardımcı Doçent, 1996’da Doçent ve 2003’de Profesör unvanlarını aldı. 2000-2005 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Ünitesi Başkanlığını yaptı. 2009-2011 yılları arasında ise Hacettepe Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. Halen, kısmi statüde Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda çalışmaktadır.

2000 yılında Harvard University, School of Medicine, Dept. of OB/GYN, Division of Reproductive Endocrinology and Infertility, MGH’de 2 ay “visiting professor” olarak çalıştı.

Prof. Yaralı, Hacettepe Üniversitesi’nde 1990’lı yılların başında, Tüp Bebek Ünitesi kurulması sırasında aktif olarak çalıştı. 

Tüp bebek uygulamalarının klinik tarafı yanı sıra laboratuvar kısmına da yoğun ilgi duyan Prof. Yaralı’nın özel ilgi alanı, tüm yönleri ile tüp bebek uygulamalarıdır. Tüp bebeğin hem klinik hem de laboratuvar kısmında, sertifikalı, çok nadir hekimlerden biridir.

Üreme tıbbı ile ilgili 100’ün üzerinde saygın uluslararası dergide yayınlanmış makalesi, 80’nin üzerinde uluslararası bildirisi, 7 kitap bölümü ve dünya genelinde (4 kıtada - Amerika, Avrupa, Asya, Afrika; çok sayıda ülkede) 50’nin üzerinde yaptığı davetli konuşma / konferansı bulunmaktadır. Akademisyenliği ve de evrensel tıpa yapmış olduğu katkısının çok objektif bir göstergesi olan h-index’i (Prof. Yaralı’nın yapmış olduğu yurt dışı yayınlara yapılan yurt dışı atıf sayısına göre hesap edilir) 2018 Eylül itibarı ile 28’dir.  Prof. Yaralı’nın yaptığı yayınlar, 2018 Eylül itibari ile 2100’ün üzerinde atıf almıştır.

Prof. Yaralı, 2018 yılında Turkish time tarafından hazırlanan ‘Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk” isimli araştırma sonucunda, Araştırmaları, Buluşları ve Tedavi Yöntemleri ile Dünyada Yankı Uyandıran İlk 100 Türk Hekim arasına seçilmiştir. Bu seçim, yukarıda bahsedilen h-index’ine göre yapılmıştır.

Prof. Yaralı, aralarında, 1998 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından verilen Teşvik Ödülü, 2014 yılında Human Reproduction Dergisi tarafından verilen ve  “Derginin Etki Faktörüne En Fazla Katkıda Bulunmuş Yayın” ödülü ve 2018 yılı Human Reproduction Dergisi tarafından verilen “En İyi Yayın Danışmanlığı Yapanlar” ödülü de olmak üzere, çok sayıda ulusal ve uluslararası ödül sahibidir.

2017 yılından bu yana, Avrupa’nın üreme tıbbı ile ilgili en çatı derneği olan European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)’nin Türkiye Temsilciliği’ni yapmaktadır.

Prof. Yaralı, üreme tıbbı ile ilgili yurt içi ve dışından almış olduğu parasal destekler ile çok sayıda proje içinde yer aldı, çoğunu bizzat yürüttü ve bazılarını halen yürütmektedir. Son olarak Hacettepe Üniversitesi’nden almış olduğu ve halen ekibi ile yürüttüğü projede, Prof. Aaron Hsueh (Stanford Üniversitesi, ABD) ve Prof. Kazuhiro Kawamura (Narita University, Japonya) ile işbirliği yaparak, 36 yaşı altındaki prematür yumurtalık yetmezliği olan olgularda in-vitro aktivasyon (IVA) üzerine çalışmaktadır. Prof. Hsueh ve Prof. Kawamura, dünyada IVA’nın mucitleridir.

Halen ABB’den Prof. John Buster ve ekibi ile işbirliği yaptığı bir başka projede, “Evaluation of the Previvo Genetics Uterine Lavage System For Recovery of Human Preimplantation Embryos” üzerine çalışmaktadır. Yine Prof. Dr. Filippo Ubaldi (Genera IVF Centers, İtalya) and Dr. Sandro Esteves (Androfert, Brezilya) ile halen işbirliği yaptığı bir projede, “ART Calculator” başlığı altında eve canlı bebekle gitmek için farklı yaş gruplarında kaç yumurtaya ihtiyaç olduğu üzerinde çalışmaktadır.  Bir başka üzerinde çalıştığı güncel projede, Dr. Sandro Esteves (Androfert, Brezilya) ile işbirliği yaparak, tüp bebekte gebe kalma ihtimali düşük olan bayanların yeni bir sınıflandırması olan POSEIDON sınıflandırması ile ilgili epidemiyolojik bir çalışma yürütmektedir.

Prof. Yaralı’nın liderliğini yaptığı Anatolia Tüp Bebek, yeni bir ilaç olan Pergoveris ile ilgili yapılan çok ülkeli ve çok merkezli çalışmada (ESPART Çalışması), Türkiye’den en fazla hasta sağlayan merkez olmuştur.    

Prof. Yaralı, yurt dışında, aralarında Human Reproduction, Fertility Sterility, Reproductive Biomedicine Online, Journal of Assisted Reproduction and Genetics, PLOS One, Frontiers in Endocrinology, Reproductive Endocrinology, Reproductive Biology and Endocrinology, Gynecologic Obstetric Investigation, Journal of Human Reproductive Sciences  gibi dergilerin de yer aldığı bir çok saygın dergide bilimsel yayın danışmanlığı yapmaktadır. Frontiers in Endocrinology, Reproductive Endocrinology dergisinin 2016’dan bu yana Editor Kurulu’nda yer almaktadır. PCOS: Current Concepts, Treatment and Ovulation Induction, Reproductive BioMedicine Online, Volume 9, Compendium 1, 2004’un editörlüğünü, mentor ve hocası Prof. Dr. Victor Gomel ile birlikte yapmıştır.

Tüp bebek ile ilgili eğitim faaliyetlerine de çok önem veren Prof. Yaralı, çok sayıda uluslararası toplantı düzenlemiştir. Ayrıca yurt dışından gelen çeşitli küçük gruplara (15 kişi; Çin, Rusya), 2-3 günlük “ustalık programları” başlığı altında, yılda bir kaç kez eğitim vermektedir; şu ana kadar bu şekilde 8 program düzenlemiştir. Yine yurt dışında tüp bebek merkezlerinin klinik ve laboratuvar hizmetlerini denetlemek için davet edilmektedir.

Ülkemizde üreme tıbbı ile ilgili Turkish Society of Reproductive Medicine (TSRM) derneğinin 2005-2007 yılları arasında Başkanlık görevini üstlenmiştir. Halen TSRM Derneği’nin Bilimsel Danışma Kurulu’nda yer almaktadır.

Halen, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyeliği görevi yanında, yılda 18.000’in üzerinde tüp bebek uygulaması yapılan, Anatolia Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi’nin Klinik Direktörlüğü görevini de yürütmektedir.

Evli olup İrem ve Kaan isimli iki çocuk babasıdır.